Legal notice

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, satıcı Laka Turizm ve Ticaret Limited Şti – İnternet on Furniture’ın, sipariş veren alıcı, ………………………………………………… …………………………………………………………' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture
Adresi: Sünnetçi Sokak No: 4, 34676 Beylerbeyi Üsküdar/İstanbul                                      

Vergi Dairesi: Üsküdar, İstanbul    Vergi No: 608 009 7680
Telefon: 216-343 4215
Fax:       216-343 4216
E-posta:info@internetonfurniture.com

3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi: …………………………………………………………….
Teslimat adresi: …………………………………………………………………

                          ………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………

Cep telefonu: ………………………………..
Fax: …………………………………….
E-posta/Kullanıcı adı: ……………………….@.......................................................

4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı, soyadı/Ünvanı: ………………………………………………………………………
Adresi: …………………………………………………………………………………....

            …………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………….

Cep telefonu: ………………………………….
Fax: …………………………..
E-posta/Kullanıcı adı: ………………………….@..........................................................

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1 Malın / Ürün/ Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture ait www.internetonfurniture.com  internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince satış kanallarımızdan inceleyebilirsiniz.

5.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3 Sözleşme konusu malın tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

 

Kargo Tutar

 

 

 

 

Toplam :

 


Ödeme Şekli ve Planı: Visa veya Mastercard Kredi kartı ile

Teslimat adresi: ……………………………………………………………………………….

                            ………………………………………………………………………………..

Teslim edilecek kişi: …………………………………………………………………………..

Fatura adresi: ………………………………………………………………………………….

                        …………………………………………………………………………………..

Sipariş tarihi: ……….../……../…………..

Teslimat tarihi: ………./……../…………...

Teslim şekli: ………………………………………………………………………………….

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, Istanbul içi adresler için SATICI tarafından, Istanbul dışı adresler için ALICI tarafından ödenecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, …………………………………………………………………………….,, satıcı Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture’a ait www.internetonfurniture.com  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcının; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, satıcı tarafından alıcı' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcı, ……………………………………………………………..' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında, alıcı veya alıcının  gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün alıcıya teslim edilememesi durumunda, alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.3. Satıcı, Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Satıcı, Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. Satıcı, Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Alıcı,……………………………………………………….sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcı Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture’ın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Alıcı, ……………………………………………………….sözleşme konusu ürünün alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda, sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmemesi halinde, alıcı sözleşme konusu ürünü, 3 gün içerisinde nakliye gideri alıcıya ait olacak şekilde, satıcı Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture’a iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Satıcı, Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı, …………………………………………………………………………………………………’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini, satıcı Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture’den talep etme hakkına haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın, banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra, alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcı Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture’ı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: ……………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………..

Cep telefonu: …………………………………
Faks: ………………………………………….
E-posta/kullanıcı adı: …………………………..@......................................................
Fatura teslim: …………………………………………………………………………

Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

8. CAYMA HAKKI

8.1. Alıcı, ………………………………………………………….; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, satıcı Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture’a bildirmek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture’a aittir. Alıcı, ………………………………………………………., iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde satıcı Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture’a iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

8.2.1 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

8.2.2. İade formu,

8.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.2.4. Satıcı, Laka Turizm Ticaret Ltd Şti – Internet on Furniture, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri, alıcıya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

8.2.5. Alıcı, ………………………………………………………………..’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, alıcı, kusuru oranında satıcı Laka Turizm Ticaret Ltd Şti – Internet on Furniture’un zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.

8.2.6.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı Laka Turizm Ticaret Ltd Şti – Internet on Furniture tarafından düzenlenen kampanya, limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 

 

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


9.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

9.2.  Alıcı, …………………………………………………………………. şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI:  Laka Turizm Ticaret Limited Şirketi – Internet on Furniture

ALICI: …………………………………………………………………………………………………..

TARİH:   ………./……………./……………………